Medlemmar

ÖVF:s medlemmar

Ordinarie medlemmar

Kustkommuner
 • Helsingborgs stad
 • Höganäs kommun
 • Kävlinge kommun
 • Landskrona stad
 • Lomma kommun
 • Malmö stad genom VA Syd
 • Vellinge kommun
Vattendragsorganisationer
 • Alnarpsån
 • Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
Kustindustrier (verksamheter)
 • Alufluor AB
 • Boliden Bergsöe AB
 • E.ON Väremkraft Sverige AB
 • Höganäs AB
 • Kemira Kemi AB
 • LSR AB
 • Nordic Sugar AB
 • NSR AB
 • Scandinavian Silver Eel AB
 • Sysav AB
 • Yara AB

Adjungerade medlemmar

 • Länsstyrelsen Skåne

Styrelsens medlemmar

Ordinarie ledamöter

 • Nils-Ola Roth, vice ordförande
  Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
  Telefon: 070-845 33 60
  nils-ola.roth@vellinge.se
 • Vakant

Ersättare

 • Samuel Svensson
  NSR
  Telefon: 042-400 13 00
 • Vakant

Adjungerade ledamöter

 • Bo Leander, teknisk sakkunnig, sekreterare, kassör
  Sweco Environment AB
  Telefon: 070-586 71 68
  bo.leander@sweco.se

Arbetsutskottets medlemmar

Ordinarie ledamöter

Ordinarie ledamöter

Adjungerade ledamöter

 • Bo Leander, teknisk sakkunnig, sekreterare, kassör
  Sweco Environment AB
  Telefon: 070-586 71 68
  bo.leander@sweco.se