Organisation

ÖVF bildades den 9 november 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen av Öresund. Medlemmarna kommer från verksamheter, kommuner och vattenvårdsförbund i området kring Öresund. Nedan finns föreningens stadgar.

Öresunds vattenvårdsförbunds stadgar

Styrelsen har möte ca 5 gånger per år. Nedan finns styrelsens mötesprotokoll.

Protokoll styrelse 7-18

Protokoll styrelse 6-18