Organisation

ÖVF bildades den 9 november 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen av Öresund. Medlemmarna kommer från verksamheter, kommuner och vattenvårdsförbund i området kring Öresund. Nedan finns föreningens stadgar.

Öresunds vattenvårdsförbunds stadgar

ÖVF:s styrelse består sedan 2022-05-17 av följande:

Ledamöter

 • Johan Vesterlund, Helsingborgs stad – ordförande
 • Jerry Ahlström, Lomma kommun – vice ordförande
 • Erich Brandner, Höganäs AB
 • Mårten Strömberg, Boliden Bergsöe AB
 • Göran Kihlstrand, Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
 • Carl von Friesendorff, Höjeå vattenråd

Ersättare

 • Lennart Hansson, Kävlinge kommun
 • Nils Holmqvist, VA SYD
 • Anna Sorelius, NSR AB
 • Jakob Sahlén, Sysav AB
 • Björn Abelson, Höjeå vattenråd
 • Thomas Quist, Kävlingeåns vattenråd

Adjungerade

 • Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne
 • Sofia Jezek, NSVA
 • Thomas Persson, VA Syd
 • Håkan Sandsten, Calluna AB – Tekniskt sakkunnig och sekreterare
 • Per Olsson, NIRAS – Konsult

Administration

 • Annika Stål Delbanco, Calluna AB – Administratör
 • Malin Anderson Olbers, Calluna AB – Administratör och sekreterare (föräldraledig)
 • Gabriella Björk, Calluna AB – kassör
 • David Arnesson, Calluna AB – kassör

Styrelsen har möte ca 5 gånger per år. Nedan finns styrelsens mötesprotokoll.

Protokoll styrelse 1/22

Protokoll styrelse 5/21

Protokoll_styrelse 4/21

Protokoll styrelse 3/21 – Konstitutionerande

Protokoll styrelse 2/21

Protokoll_styrelse 1/21

Protokoll styrelse 5/20

Protokoll styrelse 4/20

Protokoll styrelse 3/20

Protokoll styrelse 2/20

Protokoll styrelse 1/20

Protokoll styrelse 6/19

Protokoll styrelse 5/19

Protokoll styrelse 4/19

Protokoll styrelse 3/19

Protokoll styrelse 2/19

Protokoll styrelse 1/19

Protokoll styrelse 7/18

Protokoll styrelse 6/18

Protokoll från årsstämmorna finns nedan.

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Protokoll extra stämma 2019