ÖVF:s 30-årsseminarium

ÖVF inbjöd personer som arbetar med eller ansvarar för vattenfrågor i kommuner, industrier, vattenorganisationer, myndigheter, utbildning och forskning eller som konsulter till seminariet. Seminariet genomfördes den 25 maj 2015 i S:t Gertrud Konferens i Malmö, med över 40 deltagare.
Ansvarig för konferensen var ÖVF:s ordförande Emmanuel Morfiadakis och ÖVF:s tekniske sakkunnige Bo Leander.

Jubileumsseminarium 2015-05-25

Lokal: Musikhallen, S:t Gertrud, Östergatan 7 B, Malmö
Moderator: Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne

09.00 Samling, registrering, kaffe
09.30 Välkomsthälsning. ÖVF:s ordförande Emmanuel Morfiadakis
09.45 Vattenorganisationer – vad är det och varför ska vi ha dem? Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattendistrikt
10.20 ÖVF:s verksamhet. Patrik Wallman, Sweco
10.55 Fruktpaus
11.05 Skydd av hav, exempel Hanöbukten. Enhetschef Mats Svensson, enheten för analys och forskning, Havs- och vattenmyndigheten
11.40 Läkemedelsrester – problem i vatten. Vice forskningschef Marinette Hagman och projektledare Michael Cimbritz, Sweden Water Research
12.15 Lunch
13.15 PFAS och PFOS (perfluorerade ämnen, PFC) – problem i vatten. Forskare Karin Norström, IVL Stockholm
13.50 Marint mikroskräp och mikroplast i skånska vatten. Handläggare Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen Skåne
14.25 Kaffepaus
14.45 Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen. Oceanograf Anette Jönsson, Nationellt centrum för klimatanpassning, SMHI
15.20 Avloppstunnel i Malmö för att reducera bräddningar till kanalerna. Avdelningschef Ulf Nyberg och Marianne Beckmann, VA Syd
15.55 Sammanfattning och seminariets avslutande. ÖVF:s ordförande Emmanuel Morfiadakis