Rapporter

Nedanstående rapporter finns tillgängliga i pdf-format. Rapporterna från undersökningarna åren 1985-1993 finns till större delen endast i pappersformat. Kopior av dessa kan beställas, till självkostnadspris, från förbundet.

Undersökningar 1987

Undersökningar 1988

Undersökningar 1994

Undersökningar 1995

Undersökningar 1996

Undersökningar 1997

Undersökningar 1998

Undersökningar 1999

Undersökningar 2000

Undersökningar 2001

Undersökningar 2002

Undersökningar 2003

Undersökningar 2004

Undersökningar 2005

Undersökningar 2006

Undersökningar 2007

Undersökningar 2008

Undersökningar 2009

Undersökningar 2010

Undersökningar 2011

Undersökningar 2012

Undersökningar 2013

Undersökningar 2014

Undersökningar 2015

Undersökningar 2016

Undersökningar 2017