Undersökningar

ÖVF:s provtagningsstationer

Klicka på bilden för full storlek

Provtagningsstationer

Förbundets kontrollerande verksamhet påbörjades 1985. På kartan är samtliga provtagningsstationer som ingått i kontrollprogrammen från 1985 markerade.

Rapporter

Nedanstående rapporter finns tillgängliga i pdf-format. Rapporterna från undersökningarna åren 1985-1993 finns till större delen endast i pappersformat. Kopior av dessa kan beställas, till självkostnadspris, från förbundet.

Undersökningar 2018

Undersökningar 2017

Undersökningar 2016

Undersökningar 2015

Undersökningar 2014

Undersökningar 2013

Undersökningar 2012

Undersökningar 2011

Undersökningar 2010

Undersökningar 2009

Undersökningar 2008

Undersökningar 2007

Undersökningar 2006

Undersökningar 2005

Undersökningar 2004

Undersökningar 2003

Undersökningar 2002

Analystabeller hydrografi 2002
ÖVF 2003:1. Sweco Viak, PAG, SMHI, Toxicon. Undersökningar 2002

Undersökningar 2001

ÖVF 2002:1. Sweco Viak, PAG, SMHI. Undersökningar 2001

Undersökningar 2000

ÖVF 2001:1. Sweco VBB Viak, PAG, SMHI. Undersökningar 2000

Undersökningar 1999

ÖVF 2000:1. Sweco VBB Viak, PAG, SMHI, Toxicon. Undersökningar 1999

Undersökningar 1998

ÖVF 1999:1. Sweco VBB Viak, PAG, SMHI. Undersökningar 1998

Undersökningar 1997

ÖVF 1998:1. Sweco VBB Viak, PAG, SMHI. Undersökningar 1997

Undersökningar 1996

ÖVF 1997:1. VBB Viak. Undersökningar 1996

Undersökningar 1995

ÖVF 1996:1. VBB Viak. Undersökningar 1995

Undersökningar 1994

ÖVF 1995:1. VBB Viak. Undersökningar 1994

Undersökningar 1988

ÖVF 1989:1. VBB. Undersökningar 1988

Undersökningar 1987

ÖVF 1988:1. VBB. Undersökningar 1987