Undersökningar

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i form av ett kontrollprogram (recipientkontroll). Syftet med kontrollprogrammet är att undersöka kustvattnens status och utveckling. Genom samordningen mellan kommuner och företag av provtagningar och utvärderingar erhålls besparingar både vad gäller kostnader och resurser.

Målet för recipientkontrollen (kontrollen av kustvattnens status och utveckling) är att kartlägga tillståndet i Öresunds kustvatten samt att belysa effekterna i miljön av de utsläpp av förorenande ämnen som sker till vattenområdet. Kontrollen skall kunna visa effekterna av vidtagna åtgärder och ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddsåtgärder.

Kontroll av kustvattnens status och utveckling i Öresund har genomförts i förbundets regi sedan 1984. Vid ett par tillfällen har kontrollprogrammet uppdaterats, det senaste togs i bruk 2021-01-01 och finns att läsa nedan. De förändringar som gjordes av kontrollprogrammet och varför dessa var motiverade går att läsa i tillhörande PM.

ÖVF Kontrollprogram 2021-

PM ÖVF kontrollprogram 2021-

Månadsrapporter

Data från recipientkontrollen redovisad löpande per månad.

Årsrapporter

Nedan finns samtliga årsrapporter för recipentkontrollen i Öresund publicerade i pdf-format. För vissa av de tidiga rapporterna är pdf-filerna komprimerade för att kunna visas på denna hemsida, vilket medför en försämrad kvalitet på dokumenten. Kontakta förbundet för att tillhandahålla pdf-rapporter i bättre upplösning via mail.

Undersökningar 2021

Undersökningar 2020

Undersökningar 2019

Undersökningar 2018

Undersökningar 2017

Undersökningar 2016

Undersökningar 2015

Undersökningar 2014

Undersökningar 2013

Undersökningar 2012

Undersökningar 2011

Undersökningar 2010

Undersökningar 2009

Undersökningar 2008

Undersökningar 2007

Undersökningar 2006

Undersökningar 2005

Undersökningar 2004

Undersökningar 2003

Undersökningar 2002

Analystabeller hydrografi 2002
ÖVF 2003:1. Sweco Viak, PAG, SMHI, Toxicon. Undersökningar 2002

Undersökningar 1985 – 2001

Undersökningar 2001

Undersökningar 2000

Undersökningar 1999

Undersökningar 1998

Undersökningar 1997

Undersökningar 1996

Undersökningar 1995

Undersökningar 1994

Undersökningar 1993

Undersökningar 1992

Undersökningar 1991

Undersökningar 1990

Undersökningar 1989

Undersökningar 1988

Undersökningar 1987

Undersökningar 1986

Undersökningar 1985