Om ÖVF

Svenska vattendrag som mynnar i Öresund.Välkomna till ÖRESUNDS VATTENVÅRDSFÖRBUND, ÖVF, och dess webbplats.
På denna webbplats finns information om förbundet och förbundets verksamhet med olika rapporter, som går att hämta.
ÖVF bildades den 9 november 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen av Öresund.
Området i Skåne som avvattnas mot Öresund framgår av översiktskartan.